XX Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza

Poznań, 10-15.06.2002

Centrum Sztuki Dziecka
Poznańska Fundacja Filmowa
Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. (61) 853 61 09, (61) 853 60 90
tel. (61) 853 60 81 w. 161, 241
fax (61) 852 85 80
e-mail: alekino@sylaba.pl
http://www.alekino.sylaba.pl

ALE KINO

The 20th International
Young Audience Film Festival

Poznań, 10-15 June 2002

Children's Art Centre
Poznań Film Fundation
Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel +48 61 853 61 09, +48 61 853 60 90
tel +48 61 853 60 81 ext. 161, 241
fax +48 61 852 85 80
e-mail: alekino@sylaba.pl
http://www.alekino.sylaba.pl

Centrum Sztuki Dziecka
Poznańska Fundacja Filmowa

przy współpracy Centrum Kultury "Zamek"


Dyrektor Festiwalu - Jerzy Moszkowicz (61) 853 60 90
Producent Festiwalu - Krzysztof Cieśliński (61) 853 61 09
Konkurs Międzynarodowy - Joanna Szalbierz (61) 853 60 81 w. 161
Konkurs Krajowy - Jan Szymański (61) 853 60 81 w. 161
Rzecznik Prasowy - Julia Michałowska (61) 853 61 09
Promocja Festiwalu - Katarzyna Rutkowska (61) 853 61 09
Recepcja - Halina Postaremczak (61) 853 60 81 w.182
Seminarium - Izabela Gulan (61) 853 60 90
Forum Dyskusyjne - Julia Michałowska (61) 853 61 09
Biuro Festiwalu - ul.. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań