XX Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Poznań 10-15.06.2002

1. XX Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! odbywa się w dniach 10-15 czerwca 2002 w Poznaniu. Organizatorami Festiwalu są Centrum Sztuki Dziecka, Poznańska Fundacja Filmowa, Multikino Sp. z o.o., przy współpracy Centrum Kultury „Zamek”.

2. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży, stymulowanie ich dystrybucji oraz tworzenie forum z udziałem twórców, krytyków i teoretyków filmu, producentów, dystrybutorów, przedstawicieli mediów audiowizualnych, pedagogów i młodych widzów. Festiwal stanowi także istotny element w systemie edukacji kulturalnej poprzez udostępnienie projekcji młodej widowni oraz towarzyszące mu różnorodne formy edukacyjne.

3. Festiwal składa się z następujących sekcji:

 • konkurs międzynarodowy,
 • konkurs krajowy,
 • sekcja informacyjna i pokazy specjalne.

4. Do konkursu międzynarodowego mogą być zgłaszane filmy zagraniczne oraz filmy polskie zgłoszone do konkursu krajowego, spełniające następujące warunki:

 • aktorskie lub animowane, w dowolnym metrażu,
 • rok produkcji 2000, 2001, 2002,
 • nie pełniące wyłącznie funkcji oświatowej, naukowej lub reklamowej,
 • na taśmie 35 mm, wyłącznie z optyczną rejestracją dźwięku. Jeżeli film nie posiada kopii na taśmie 35 mm, to może być zgłoszony na taśmie magnetycznej w systemie profesjonalnym.

Uczestnictwo i nagrody w innych festiwalach nie są przeszkodą w zgłoszeniu filmu do konkursu.

5. Do konkursu krajowego mogą być zgłaszane filmy wyprodukowane w Polsce, a w przypadku współprodukcji międzynarodowej zrealizowane przez polskiego reżysera, spełniające następujące warunki:

 • aktorskie lub animowane, w dowolnym metrażu,
 • rok produkcji 2000, 2001, 2002,
 • nie pełniące wyłącznie funkcji oświatowej, naukowej lub reklamowej,
 • na taśmie 35 mm, wyłącznie z optyczną rejestracją dźwięku. Jeżeli film nie posiada kopii na taśmie 35 mm, to może być zgłoszony na taśmie magnetycznej w systemie profesjonalnym.

Uczestnictwo i nagrody w innych festiwalach nie są przeszkodą w zgłoszeniu filmu do konkursu.

6. Filmy zgłaszane są do Festiwalu za pomocą specjalnej karty zgłoszenia, która powinna być nadesłana do 1 marca 2002. Do karty należy dołączyć kasetę wideo VHS; w przypadku filmów zagranicznych z napisami lub listą dialogową w języku angielskim.

7. Selekcji filmów dokonają organizatorzy Festiwalu. Wszyscy zgłaszający zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu filmu do Festiwalu do dnia 30 marca 2002. W przypadku zakwalifikowania filmu do Festiwalu należy niezwłocznie nadesłać:

 • listę dialogową,
 • streszczenie filmu,
 • biografię, filmografię i zdjęcie reżysera,
 • fotosy i materiały reklamowe.

8. Filmy biorące udział w konkursie międzynarodowym oceniane będą przez międzynarodowe profesjonalne jury, powołane przez organizatorów. Jury konkursu międzynarodowego przyzna następujące nagrody:

 • Grand Prix - Poznańskie Złote Koziołki dla najlepszego filmu w konkursie międzynarodowym,
 • Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego dla dzieci,
 • Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego dla młodzieży,
 • Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu animowanego.

Grand Prix - Poznańskie Złote Koziołki jury przyzna jednemu z trzech filmów nagrodzonych Poznańskimi Srebrnymi Koziołkami.
Ponadto jury przyzna nagrodę Międzynarodowego Centrum Filmu dla Dzieci i Młodzieży CIFEJ.
Jury może przyznać wyróżnienia.
Filmy prezentowane w konkursie międzynarodowym oceniane będą także przez jury dziecięce, które przyzna nagrodę: Marcinka oraz przez jury młodzieżowe, które przyzna nagrodę: Marcina.

9. Filmy biorące udział w konkursie krajowym oceniane będą przez profesjonalne jury, powołane przez organizatorów. Jury konkursu krajowego przyzna następujące nagrody:

 • Grand Prix - Poznańskie Złote Koziołki dla najlepszego filmu w konkursie krajowym,
 • Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego dla dzieci,
 • Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego dla młodzieży,
 • Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu animowanego.

Grand Prix - Poznańskie Złote Koziołki jury przyzna jednemu z trzech filmów nagrodzonych Poznańskimi Srebrnymi Koziołkami.
Jury może przyznać wyróżnienia.
Filmy prezentowane w konkursie krajowym oceniane będą także przez jury dziecięce, które przyzna nagrodę: Marcinka oraz przez jury młodzieżowe, które przyzna nagrodę: Marcina.

10. Kopie filmów zakwalifikowanych do Festiwalu należy przysłać do dnia 1 czerwca 2002
na adres:

Centrum Sztuki Dziecka
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, Polska


Z chwilą wysłania kopii filmu zagranicznego, niezależnie od listu przewozowego, należy przysłać oryginał faktury proforma oraz fax lub telegram informujący o dacie wysłania kopii, nazwie przewoźnika i numerze przewozu. Koszty wysyłki pokrywa wysyłający kopię. Koszty transportu powrotnego oraz ubezpieczenia pokrywa Festiwal. Ubezpieczenie od zniszczenia i kradzieży, do pełnej wartości kopii podanej w karcie zgłoszenia, obejmuje okres od przekazania Festiwalowi kopii przez przewoźnika przywożącego do momentu odbioru kopii przez przewoźnika odwożącego. Kopie zostaną odesłane w ciągu 14 dni od zakończenia Festiwalu, chyba że uzgodniono inaczej.

11. Kopie i listy dialogowe filmów zagranicznych powinny być przysłane w wersji oryginalnej. Jeżeli kopia posiada napisy w języku angielskim, to lista dialogowa powinna być w tym języku. Listy dialogowe, przetłumaczone na język polski, czytane będą symultanicznie przez lektorów. Listę dialogową oraz materiały informacyjne należy wysłać niezwłocznie po otrzymaniu informacji
o zakwalifikowaniu filmu do Festiwalu.

12. Zgłoszenie filmu do Festiwalu oznacza akceptację powyższego regulaminu. Decyzje w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem należą do Dyrektora Festiwalu. W sprawach spornych obowiązują przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.