KARTA ZGŁOSZENIA
konferencji towarzyszącej XX Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Młodego Widza Ale Kino!
 

PERSPEKTYWY FILMU I EDUKACJI MEDIALNEJ W XXI WIEKU

Wobec potrzeb edukacji filmowej i medialnej młodego uczestnika kultury
11-15 czerwca 2002 r.

Seminarium „Perspektywy filmu i edukacji medialnej w XXI wieku” towarzyszy XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! Celem spotkań seminaryjnych jest wymiana doświadczeń na temat realizacji programów szkolnej edukacji filmowej oraz praktycznego zastosowania dzieła filmowego i nowych mediów w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
Konferencja organizowana jest z myślą o nauczycielach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, animatorach kultury oraz studentach kierunków pedagogicznych. Seminarium towarzyszące Festiwalowi Ale Kino! powstaje przy współpracy Zakładu Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.


Grafik Konferencji

11 czerwca (wtorek)
godz. 13.00 s.102

Wpływ filmu, telewizji i internetu na dzieci i młodzież w Polsce - sesja plenarna

 • dr Jadwiga Kwiek - "Rola narracji w rozwoju - narracje mass medialne na przykładzie telenoweli".
 • prof. dr hab. Maryla Hopfinger - "Edukacja medialna w kulturze audiowizualnej".
 • prof. dr hab. Aldona Jawłowska - "Wizerunki dziecka w kulturze współczesnej".
  dr Urszula Jarecka - "Dorosły wymiar dzieciństwa w kulturze popularnej."
12 czerwca (środa)
godz 9.00 - 13.00
XX Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! - projekcje w Multikinie.
godz. 15.00 - 16.30
Świadomy odbiór dzieła filmowego - sesja warsztatowa
Ryszard Pempera (gr I); "Cele szkolnej edukacji filmowej - "Kula" Achero Manasa"; s.102
Jacek Szymański (gr II);"Formy edukacji filmowej. Bohater a widz - relacje i napięcia psychiczne"; s. 103
godz. 17.00-18.30

Sposoby edukacji filmowej i medialnej w Polsce; s.102

 

 • Irena Kamińska - "Oddziaływanie kina artystycznego i awangardowego na edukację młodego widza
  problemy, perspektywy, różne formy i sposoby edukacji w XXI wieku".
 • Małgorzata Seck - "Jak bawiąc uczyć? Współczesna telewizja dla dzieci". (MINIMAX)
 • Maciej Plewiński - "Edukacja filmowa w DKF Dziesiątka".
 • Rafał. M. Socha - "Multimedia w edukacji filmowej" (Zakład Technologii Kształcenia WSE UAM)
13 czerwca (czwartek)
godz. 9.00 - 13.00
XX Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! - projekcje w Multikinie.
godz. 15.00 - 16.30

Świadomy odbiór dzieła filmowego - sesja warsztatowa

 • Ryszard Pempera (gr. II); "Cele szkolnej edukacji filmowej - "Kula" Achero Manasa"; s.102
 • Jacek Szymański (gr. I) "Formy edukacji filmowej. Bohater a widz - relacje i napięcia psychiczne"; s.103
godz. 17.00 - 18.30
"Wielka przygoda z filmem" - prezentacja rezultatów warsztatów filmowych z dziećmi; s. 102

spotkanie z prowadzącymi je reżyserami: Krystyną Krupską - Wysocką, Stanisławem Jędryką, Stanisławem Lenartowiczem, Tomaszem Dettloffem.

14 czerwca (piątek)
godz. 9.00 - 11.00
XX Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! - projekcje w Multikinie.
godz. 13.00
Forum dyskusyjne "Kino młodego widza"; s. 102
godz. 21.00
Biesiada bamberska

Plan konferencji


11 czerwca 2002 (wtorek)
godz.13.00 –16.00
Wpływ filmu, telewizji i internetu na dzieci i młodzież w Polsce.

 • Sesja plenarna ukazująca wpływ zmian współczesnej kultury audiowizualnej na młode społeczeństwo w Polsce, określająca młodego odbiorcę w świetle przemian współczesnej kultury, a także oddziaływań filmu, telewizji i internetu. Moderatorem sesji będzie dr Jadwiga Kwiek z Zakładu Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a do wystąpień zostali zaproszeni wybitni przedstawiciele życia publicznego, teoretycy filmu i mediów oraz badacze współczesnej kultury.

 


12 czerwca 2002 (środa)
projekcje filmów zgłoszonych do konkursu międzynarodowego XX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

godz. 9.00
„Boris”, reż. Simone van Dusseldorp; Holandia 2001, 15’
„S”, reż. Espen Sřrensen; Dania 2001, 8’
„List”, reż. Denijal Hasanović; Polska 2001, 50’

godz. 11.00
„Urodziny Pabla”, reż. Babak Najafi; Szwecja 2001, 14’
„Kula”, reż. Achero Mańas; Hiszpania 2002, 88’

godz. 15.00-16.30
Świadomy odbiór dzieła filmowego.
Sesja warsztatowa poświęcona refleksyjnemu odbieraniu, konstruktywnej krytyce dzieł filmowych przez młodego odbiorcę. Sesja prowadzona będzie w oparciu o konkretne filmy, prezentowane uczestnikom seminarium w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Zajęcia w grupach prowadzą:

Ryszard Pempera (doradca metodyczny języka polskiego, edukator MEN) – Cele szkolnej edukacji filmowej - „Kula” Achero Mańasa. (grupa I),

Jacek Szymański (filmoznawca, psycholog, Biuro Organizacji Spotkań Filmowych) – Formy edukacji filmowej. Bohater a widz – relacje i napięcia psychiczne. „List” reż. Denijal Hasanović (grupa II).


godz. 17.00-18.30
Sposoby edukacji filmowej i medialnej w Polsce.
Prezentacja sposobów edukacji filmowej i medialnej w Polsce, której celem będzie wymiana doświadczeń na temat realizacji programów szkolnej edukacji filmowej oraz metod pracy, a także praktycznego zastosowania dzieła filmowego w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

 • Gutek Film i program edukacji filmowej – Irena Kamińska
 • Nowe media – Rafał M. Socha (Zakład Technologii Kształcenia WSE)
 • Dyskusyjny Klub Filmowy – Maciej Plewiński
 • Jak bawiąc uczyć – Małgorzata Seck (MINIMAX)

 


13 czerwca 2002 (czwartek)
projekcje filmów zgłoszonych do konkursu międzynarodowego XX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

godz. 9.00
„Kłopotliwa koperta”, reż Nina Grünfeld; Norwegia 2001, 9’
„Minoes”, reż. Vincent Bal; Holandia 2001, 92’

godz. 11.00
„Dzień dostawy”, reż. Jane Manning; Australia 2001, 26’
„Jesteś wolny”, reż. Mohammad Ali Talebi; Iran 2001, 90’


godz. 15.00-16.30
Świadomy odbiór dzieła filmowego - zajęcia warsztatowe w grupach:
Ryszard Pempera - „Kula” reż. Achero Mańas (grupa II),
Jacek Szymański - „List” reż. Denijal Hasanović (grupa I).


godz. 17.00-18.00
„Wielka przygoda z filmem” – prezentacja etiud filmowych powstałych w ramach warsztatów filmowych dla dzieci, organizowanych corocznie przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, a także spotkanie z Krystyną Krupską – Wysocką, Stanisławem Lenartowiczem, Stanisławem Jędryką i Tomaszem Dettloffem – reżyserami pracującymi z dziećmi podczas „Wielkiej przygody z filmem”.

 


14 czerwca 2002 (piątek)
projekcje filmów zgłoszonych do konkursu międzynarodowego i krajowego w ramach
XX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!


godz. 13.00 – 16.00
Forum dyskusyjne „Kino młodego widza”.
Forum, o charakterze dyskusji panelowej, poświecone kondycji filmu dla dzieci i młodzieży w Polsce, będzie okazją do zdiagnozowania stanu polskiej kinematografii. Uczestnicy to twórcy prezentowanych filmów, ich producenci i dystrybutorzy, nadawcy telewizyjni oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Filmowców Polskich czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.